Griepvaccinatie uitnodiging 2022

Patienten die volgens de richtlijn in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik of voor de vijfjaarlijkse pneumokokkenprik krijgen eind september 2022 een uitnodiging per post.

Vorig jaar heeft de Gezondheidsraad nog enkele extra groepen patienten aangewezen die geadviseerd worden zich te vaccineren tegen de griep.

Het gaat om patienten jonger dan 60 jaar en patienten die voldoen aan de volgende indicaties:

  • zwanger (22 weken of meer)
  • bewezen longschade na corona
  • ernstig overgewicht met een BMI van 40 of hoger
  • dementie
  • cochleaire implantaten
  • wonend in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • ernstige neurologische aandoeningen

 

Let Op: Patienten van 60 jaar en ouder krijgen sowieso een uitnodiging voor de griepprik

Omdat dit een zeer nieuw advies is, kan het zijn dat u ten onterechte niet uitgenodigd wordt. Ook als wij niet weten dat u zwanger bent, kunnen wij u niet uitnodigen.

Behoort u tot een van de bovenstaande groepen of twijfelt u, neem dan contact op met de praktijk. Graag contact via een e-consult om overbelasting van onze telefonische bereikbaarheid te voorkomen.

 

Mededeling: wij vaccineren niet tegen het Coronavirus, hiervoor kunt u zich melden bij de GGD