Huisartsenpraktijk Kalkmarkt | Huisartsen Viruly, Hogervorst & Jansen

Patiëntenomgeving:
  • Afspraak maken
  • Herhaalrecepten
  • E-consult
  • Dossier-inzage

Patienten die volgens de richtlijn in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik of voor de vijfjaarlijkse pneumokokkenprik krijgen eind september 2022 een uitnodiging per post.

Vorig jaar heeft de Gezondheidsraad nog enkele extra groepen patienten aangewezen die geadviseerd worden zich te vaccineren tegen de griep.

Het gaat om patienten jonger dan 60 jaar en patienten die voldoen aan de volgende indicaties:

  • zwanger (22 weken of meer)
  • bewezen longschade na corona
  • ernstig overgewicht met een BMI van 40 of hoger
  • dementie
  • Lees verder

U ontvangt eind september een uitnodigingsbrief indien u voor de griep- en/of pneumokokkenprik in aanmerking komt. Doelgroep 2022: mensen geboren 01-01-1953 tot en met 31-12-1956