QR code

De Rijksoverheid heeft bepaald dat huisartsen de Booster vaccinaties, verkregen in het buitenland, niet meer mogen registreren. Het gevolg is dat de huisartsen geen internationale QR bewijzen kunnen aanmaken. 

De huisarts kan alleen een QR-code aanmaken  voor patiënten die de huisarts zelf heeft gevaccineerd en die niet zelf via CoronaCheck of hulp vanuit de overheid aan  een QR-code kunnen komen om te bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de GGD.