Praktijkinformatie

Uitslagen/Telefonisch spreekuur

Uitslagen of aanvraag voor een telefonisch consult is aan te vragen via de assistente, vooralsnog nog niet online.

Aanvragen voor 12.30 uur worden dezelfde dag afgehandeld

Aanvragen na 12.30 uur worden de volgende werkdag afgehandeld.

U wordt teruggebeld tussen 14.00-15.00 uur of bij uitloop na 16.00 uur. (vanwege drukte bestaat de mogelijkheid dat er afgeweken wordt van de afgesproken tijd)

Spreekuur/Afspraken

Inloopspreekuur: in verband met het corona virus tot nader orde geen inloopspreekuur

Met het oog op een goede planning en voorbereiding van het spreekuur zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. De assistente zal daarnaast beoordelen of er sprake is van een spoedgeval. Een standaard afspraak duurt 10 minuten. Als u meer vragen heeft of denkt meer tijd nodig te hebben, geeft u dit dan aan, zodat de assistente een langere afspraak in kan plannen.

Vakanties & waarneming

Tijdens de vakanties van de huisartsen L. Viruly, R. Hogervorst en A. Jansen blijft de huisartsenpraktijk geopend.

  • Huisarts L. Viruly is           aanwezig
  • Huisarts R. Hogervorst is aanwezig
  • Huisarts A. Jansen is       aanwezig

Tijdens de afwezigheid van de praktijkondersteuner kunt u een afspraak maken met de huisarts.

Inschrijven in onze praktijk

Onze praktijk is open voor nieuwe patiënten.

Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan woonachtig in de postcodegebieden 1011 en 1012.

 Is dat het geval, dan kunt u online het inschrijfformulier invullen en indienen.

Na bevestiging van uw inschrijving bent u patiënt van huisartsen: L. Viruly & R. Hogervorst & A. Jansen.

Uw eerste afspraak kunt u maken via telefonisch contact met de assistente.


 

Afgifte medische verklaring

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven.

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels: