WIJZIGING SPREEKUREN VANAF 16 MAART

· In het kader van de preventie tegen Corona virus (COVID -19) is het (inloop-) spreekuur tot nader order opgeschort. Een (volle) wachtkamer zou een onverantwoorde bron van besmetting kunnen blijken. Voor nadere informatie en adviezen inzake corona: zie www.thuisarts.nl en/of www.rivm.nl

· Alle reeds gemaakte afspraken (zowel bij artsen als POH’s) worden geannuleerd

· Heeft u urgente medische klachten bel dan de praktijk voor overleg of voer een e-consult via onze beveiligde website www.huisartsenkalkmarkt.nl

· Heeft u klachten van de luchtwegen (hoesten , niezen , koorts > 38.0ºC) : blijf thuis en neem strikte hygiëne-maatregelen in acht om anderen niet te besmetten. Bel zo nodig met de praktijk voor overleg ingeval van koorts (niet bij hoesten en/of niezen alleen)

· Ook het zeeliedenspreekuur wordt tot nader order opgeschort; ook zeevaartkeuringen worden niet verricht.