Coronavirus

GGD Amsterdam

 

Nieuw coronavirus Wuhan

27 januari 2020
 
 

In de stad Wuhan, in het binnenland van China, is een uitbraak van een nieuw coronavirus. Ook buiten China zijn er meldingen van besmettingen bij mensen die onlangs in het gebied zijn geweest. In Nederland zijn er nog geen besmettingen gemeld.

De gemeente en in het bijzonder de GGD, bereidt zich voor op de komst van het virus naar Nederland. De GGD volgt daarbij de richtlijnen en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden.

De meeste patiënten hebben longklachten en koorts. Op dit moment doen de Chinese autoriteiten onderzoek naar het virus en de bron van de besmettingen. Mocht u  onlangs (afgelopen 14 dagen) teruggekeerd zijn uit Wuhan en griep ontwikkelen, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts.

De meest recente informatie is te vinden op de RIVM-website en voor reizigers op de website van het LCR.